Kaspersky
Sticky Tutorial

My Kaspersky - bilgi.

  • 1 November 2020
  • 0 replies
  • 89 views

Userlevel 7
Badge +6
My Kaspersky, ailenizin cihazlarının tümünün güvenliğini yönetmek için kullanacağınız hesabınızdır.

Örneğin, hesabınızdan şunları yapabilirsiniz:

 

https://support.kaspersky.com/KPC/1.0/tr-TR/95214.htm


This topic has been closed for comments