Kaspersky
Question

dikkatsizim [moved[

  • 27 July 2021
  • 1 reply
  • 31 views

dikkatsizliğim yüzünden gmail yazacağıma gamil yazmışım ve onaylayamıyorum onaylayamadığım için teknik desteğe başvuramıyorum bunun çözümünü anlatırmısınız 


This topic has been closed for comments

1 reply

Userlevel 5
Badge +1

Normal mail hesabınız ile MY Kaspersky hesabı açıp oradan teknik desteğe durumu anlatın.